Najczęściej zadawane pytania:

Punkty będziemy naliczali po otrzymaniu raportów z Banków, a więc już po zamknięciu danego miesiąca sprzedażowego.

Tak. Planujemy sukcesywnie zwiększać ilość nagród dostępnych w Programie. Chcemy dobrać możliwie największe spektrum nagród, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Tak. Jednak jeśli zdecydujesz się na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej, to w tym czasie punkty za sprzedane produkty będą naliczane wyłącznie do salda punktowego Akcji Promocyjnej. Tak będzie do momentu gdy albo Akcja Promocyjna się skończy, albo gdy wyrejestrujesz się z Akcji. Wtedy niewykorzystane punkty w Akcji Promocyjnej zostaną przepisane do konta punktowego w Programie Sales+.

Należy zalogować się przez link „Logowanie” znajdujący się w menu głównym naszej strony www. Następnie ‘wejść’ w zakładkę „Moje konto”, klikając link w menu głównym „Zalogowany jako”. W zakładce „Moje konto” znajdują się wszystkie kluczowe informacje na temat salda punktowego oraz pokazane jest na jakiej podstawie punkty zostały wyliczone.

Dane do logowania każdy Uczestnik Programu Sales+ otrzymuje podczas procesu rejestracji.

Tak. Jednocześnie może być prowadzonych kilka Akcji Promocyjnych. Punkty są naliczane Uczestnikowi Sales+ wyłącznie do ostatniej Akcji Promocyjnej do której się zarejestrował.

W GÓRĘ